Instytut Pogrzebowy Essen
Instytut PogrzebowyEssen

Adres firmy

Marcin Szymon Otlewski

Reinhold und Joachim Lohmann

Zakład Pogrzebowy Essen
Gerichtsstr. 44
45355 Essen

Kontakt

Telefon kontaktowy czynny całodobowo

 

0201

614 16 66

 

Planowanie pogrzebu (Bestattungsvorsorgevertrag)

 

Ta oferowana przez nas usługa polega na wcześniejszym, mniej lub bardziej szczegółowym zaplanowaniu ceremonii pogrzebowej. Wszelkie ustalenia mogą dotyczyć pogrzebu zarówno samego klienta, jak i jego najbliższych.

 

Planowanie pogrzebu w naszym zakładzie pogrzebowym nie wymaga wcześniejszego płacenia za usługę, a jedynie oznacza ustalenie szczegółów ceremonii takich jak: charakter pochówku (kremacja, pochowanie w ziemi, w morzu), czy mają zostać wysłane zawiadomienia o śmierci (jeżeli tak, to można podać listę osób oraz wybrać tekst), czy po pogrzebie ma być zorganizowana stypa, kto może uczestniczyć w ceremonii, ponadto kwestie oprawy muzycznej, dekoracji wieńcami, kwiatami itp.

 

Zwolennicy wcześniejszego planowania pogrzebu wymieniają następujące pozytywne aspekty tej usługi:

  • zdobycie niezbędnych informacji do podjęcia świadomej decyzji

 

  • bycie przygotowanym na to wydarzenie w przyszłości

 

  • zdobycie pewności dotyczącej wykonania ostatniej woli zmarłego

 

  • dokonanie osobistego wyboru pośród oferowanych możliwości pogrzebowych

 

  • zmniejszenie obciążenia psychicznego najbliższych osób, związanego z koniecznością dokonywania przez nie wyboru bez uprzedniej znajomości woli zmarłego