Instytut Pogrzebowy Essen
Instytut PogrzebowyEssen

Podstawowe zagadnienia:

Kremacja - spopielanie zmarłego jest sposobem pochówku, który staje się coraz bardziej powszechny w ostatnich latach. Kremacja polega na spopieleniu ciała osoby zmarłej, które umieszczone jest w trumnie w piecu kremacyjnym. Proces kremacji odbywa się z zachowaniem najwyższego szacunku w stosunku do osoby zmarłej. Podczas kremacji zwłok, ciało umieszczane jest w specjalnej trumnie, która pozbawiona jest wszystkich uchwytów czy ozdób, które mogły by stanowić niebezpieczeństwo podczas trwania procesu. Ceremonia pogrzebowa, czyli pochówek urny z prochami jest drugim etapem pożegnania się z osobą zmarłą. Całkowity cykl kremacyjny trwa od 1,5 do 2 godzin.

 

 

Pogrzeb tradycyjny to najgłębiej zakorzeniona i najczęstsza forma pożegnania. Bez względu czy ma charakter religijny czy świecki, najczęściej poprzedzony jest wystawieniem trumny ze Zmarłym w kaplicy przedpogrzebowej. Jest to miejsce, gdzie rodzina i przyjaciele mogą w skupieniu pożegnać ukochaną Osobę. W przypadku osób świeckich zwykle pożegnaniu towarzyszy Mistrz Ceremonii, który wypełnia ostatnią wolę rodziny co do przebiegu uroczystości. Od tego momentu zaczyna się formalna część pogrzebu. Żałobnicy udają się do świątyni (pochówki wyznaniowe), a następnie towarzyszą Zmarłemu w jego ostatniej drodze na cmentarz.

Adres firmy

Reinhold Lohmann

Zakład Pogrzebowy 
Gerichtsstr. 44
45355 Essen

Kontakt

Martin Otlewski

 

Telefon kontaktowy czynny całodobowo

 

0201

614 16 66