Instytut Pogrzebowy Essen
Instytut PogrzebowyEssen

Adres firmy

Reinhold Lohmann

Zakład Pogrzebowy 
Gerichtsstr. 44
45355 Essen

Kontakt

Martin Otlewski

 

Telefon kontaktowy czynny całodobowo

 

0201

614 16 66

 

Potrzebne dokumenty

Do załatwienia u nas formalności związanych

z pogrzebem potrzebne są:

  • Dowod osobisty lub Paszport

 

 

  • w przypadku małżeństw świadectwo zawarcia związku-akt małżeństwa

 

  • w przypadku rozwiedzionych świadectwo zawarcia związku, dokument potwierdzajacy rozwód 

 

  • w przypadku samotnych - odpis aktu urodzenia

 

  • w przypadku wdowcow - świadectwo zawarcia związku, odpis aktu zgonu Partnera/Partnerki
 
 
 
Polskie dokumenty powinny byc przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, bądź też wydane jako międzynarodowe świadectwa (Internationale Urkunden).