Instytut Pogrzebowy Essen
Instytut PogrzebowyEssen

Adres firmy

Marcin Szymon Otlewski

Reinhold und Joachim Lohmann

Zakład Pogrzebowy Essen
Gerichtsstr. 44
45355 Essen

Kontakt

Telefon kontaktowy czynny całodobowo

 

0201

614 16 66

 

Potrzebne dokumenty

Do załatwienia u nas formalności związanych

z pogrzebem potrzebne są:

  • Dowod osobisty lub Paszport

 

 

  • w przypadku małżeństw świadectwo zawarcia związku-akt małżeństwa

 

  • w przypadku rozwiedzionych świadectwo zawarcia związku, dokument potwierdzajacy rozwód 

 

  • w przypadku samotnych - odpis aktu urodzenia

 

  • w przypadku wdowcow - świadectwo zawarcia związku, odpis aktu zgonu Partnera/Partnerki
 
 
 
Polskie dokumenty powinny byc przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, bądź też wydane jako międzynarodowe świadectwa (Internationale Urkunden).