Instytut Pogrzebowy Essen
Instytut PogrzebowyEssen

SOLIDAR - ubezpieczenie na wypadek śmierci

 

Jest to dodatkowe świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane wskazanym przez Ciebie osobom w razie Twojej śmierci.

 

Po co nam takie ubezpieczenie?

Celem takiego ubezpieczenia jest stworzenie uposażonym ubezpieczonego zabezpieczenia finansowego umożliwiającego w przypadku jego śmierci 

 

  • pokrycie kosztów związanych z pogrzebem

 

  • spłatę zobowiązań, jakie pozostawił po sobie zmarły – np. kredyty

 

  • zrekompensowanie utraconych dochodów przez okres umożliwiający rodzinie zmarłego zapewnienie sobie nowych źródeł utrzymania

 

Oddział SOLIDAR znajduje sie w Naszym biurze w Essen.

Adres firmy

Reinhold Lohmann

Zakład Pogrzebowy 
Gerichtsstr. 44
45355 Essen

Kontakt

Martin Otlewski

 

Telefon kontaktowy czynny całodobowo

 

0201

614 16 66