Instytut Pogrzebowy Essen
Instytut PogrzebowyEssen

Adres firmy

Marcin Szymon Otlewski

Reinhold und Joachim Lohmann

Zakład Pogrzebowy Essen
Gerichtsstr. 44
45355 Essen

Kontakt

Telefon kontaktowy czynny całodobowo

 

0201

614 16 66

 

SOLIDAR - ubezpieczenie na wypadek śmierci

 

Jest to dodatkowe świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane wskazanym przez Ciebie osobom w razie Twojej śmierci.

 

Po co nam takie ubezpieczenie?

Celem takiego ubezpieczenia jest stworzenie uposażonym ubezpieczonego zabezpieczenia finansowego umożliwiającego w przypadku jego śmierci 

 

  • pokrycie kosztów związanych z pogrzebem

 

  • spłatę zobowiązań, jakie pozostawił po sobie zmarły – np. kredyty

 

  • zrekompensowanie utraconych dochodów przez okres umożliwiający rodzinie zmarłego zapewnienie sobie nowych źródeł utrzymania

 

Oddział SOLIDAR znajduje sie w Naszym biurze w Essen.