Instytut Pogrzebowy Essen
Instytut PogrzebowyEssen

Przewóz zwłok do i z Polski

Przewóz zwłok lub urny z prochami z Niemiec do Polski


Do przewozu zwłok z Niemiec do Polski konieczne jest zaświadczenie wydane przez polski urząd konsularny (Konsulaty). Pozwolenie wydawane jest tylko przedsiębiorstwu pogrzebowemu. Opłata konsularna za wydanie powyższego zaświadczenia wynosi 50,- EUR.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Zezwolenie starosty lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku, uprawniające do przewiezienia osoby zmarłej do Polski i pochowania na miejscowym cmentarzu. Powyższe zezwolenie nie może być zastąpione zaświadczeniem administracji cmentarza (parafialnego lub komunalnego) o nabyciu miejsca na cmentarzu.


2. Akt zgonu względnie międzynarodowy akt zgonu albo zaświadczenie właściwego urzędu stanu cywilnego poświadczające, iż wystawienie takiego aktu nie było możliwe.


3. Zezwolenie na przewiezienie zwłok (niem. Leichenpass).

 

W przypadku kremacji zamiast zezwolenia na przewiezienie zwłok należy okazać akt kremacji (Einäscherungsbescheinigung), który swoja treścią powinien obejmować: dane personalne osoby zmarłej, przyczynę śmierci oraz dane dot. miejsca i czasu kremacji.


4. Świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu (niem.: ärztliche Bescheinigung über die Todesursache) zawierające informacje, że osoba nie zmarła na chorobę zakaźną.


5. Uwaga! Przy wystawianiu zezwolenia na przewiezienie zwłok (Leichenpass) przewoźnik może być poproszony o pisemne potwierdzenie przestrzegania międzynarodowych przepisów sanitarnych dot. przewożenia zwłok (niem.: Bescheinigung über die ordnungsgemässe Einsargung).

 

Techniczne wymogi trumny:


1. Zwłoki muszą znajdować się w szczelnie zalutowanym metalowym wkładzie do trumny.


2. Metalowy wkład powinien być zawierać substancję absorbującą (co najmniej 5 cm).


3. Metalowy wkład musi być umieszczony w drewnianej trumnie.

 

Techniczne wymogi urny z prochami:


1. Prochy zmarłej osoby powinny być złożone w szczelnie zalutowanym wkładzie, który powinien być w urnie.

 

Zródło: Konsulat RP w Berlinie


 

Adres firmy

Reinhold Lohmann

Zakład Pogrzebowy 
Gerichtsstr. 44
45355 Essen

Kontakt

Martin Otlewski

 

Telefon kontaktowy czynny całodobowo

 

0201

614 16 66